Félix Mendelssohn Euro Festival, fmeurofestival
Félix Mendelssohn Euro Festival, fmeurofestival
Het Symphonic Orchestra of Students groeide in de eerste plaats uit de orkestpassie van de jonge dirigent Arnaud Giroud, tijdens zijn opleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, en ook uit de nuchtere vaststelling dat het Conservatorium geen “vast” orkest meer heeft, zoals jarenlang het geval was. De naam van het orkest, en met name de afkorting “S.O.S.”, wil in de eerste plaats het publiek en vooral de leidinggevende instanties (conservatoriumdirecties, belangrijke politici) bewustmaken van het belang van opleiding en van orkestpraktijk bij instrumentalisten.
Het is daarbij de bedoeling om af en toe studenten (of oud-studenten) van gereputeerde muziekinstellingen samen
Félix Mendelssohn Euro Festival, fmeurofestival
te brengen, om interessante en vormende programma’s samen te stellen op basis van een zeer professionele aanpak.  
S.O.S. begeleidde in april 2014 pianiste Claire Deniau in het Concerto van Schumann en trad onlangs op, tijdens de editie 2015 van het “Festival Courants d'Airs”.